Dronefilm av klubbstasjonen

LA1ILA Jon (og harmonisk) filmet nylig gruppestasjonen og «contest-QTH» på Vetan med drone.