Aktivitetskalenderen er oppdatert for 2019

LA1Ts aktivitetskalender er oppdatert med innhold frem til juni 2019.
Møtedager er 1. og 3. onsdag i måneden.
Se aktiviteter: http://la1t.no/kalender/

NB! Ingen organisert aktivitet følgende onsdager 2019:
Onsdag 17. april – påske
Onsdag 1. mai – off høytidsdag