LA1T Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 avholdes
onsdag 4. mars 2020 kl 19:00 på Furubo

Innkalling ble sendt medlemmene på kjente epostadresser fra nytt@la1t.no 16. februar 2020.

Det minnes om at stemmerett til generalforsamlingen forutsetter at medlemskontingent for 2019 er betalt.

Kassereren informerer: «… Har du ikke betalt ennå så kan du betale til LA1Ts konto 2420.22.09897 og medbringe dokumentasjon for betalingen på møtet …».