Tønsberggruppen av NRRL – LA1T, Innkalling til Generalforsamling 2021

Til medlemmene.

 

Årets Generalforsamling gjennomføres digitalt på www.digitalearsmoter.no av flere omtalt som «OBOS-løsningen».

Generalforsamlingen gjennomføres fra Onsdag 7. april 2021 kl 19:00 til torsdag 15. april 2021 kl 19:00. Invitasjon blir sendt på SMS på det tidspunkt Generalforsamlingen åpner, til de medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2020, og der vi har rett mobiltelefonnummer. Er du usikker på dette, send omgående mail/ sms til sekretæren så retter vi opp.

Mail er sendt alle medlemmer i dag 23.03.2021.

Styret i Tønsberggruppen av NRRL – LA1T