Temamøte EMC onsdag 21. mars

Onsdag 21. mars er temaet EMC.

LA6OI Arne Holhjem pensjonert fra NEMKO og LA6LCA Leif Hj. Hansen holder foredrag om elektromagnetisk kompatibilitet – EMC.

EMC er et vesentlig fagområde for radioamatører å forstå – spesielt viktig er forståelsen for EMC innenfor HF.

Møtetid er som vanlig 1900
Sted er Furubo

432MHz NAC test hos LA6LCA

Tirsdag 13. mars kjøres 432MHz NAC test fra QTH til LA6LCA Leif på Bergan, JO59fe.

13. mars er 2. tirsdag i måneden og det er dermed tid for 70cm NAC aktivitetstest (NAC – nordic activity test).
Tid: 1900-2300

Generalforsamling 2018 (driftsåret 2017)

Generalforsamling 2018 ble avholdt 7. mars.

Det nye styret for  perioden 2018-2019 er:

Verv: Kallesignal: Navn:
Formann LA4VIA Ronny
Viseformann LA2PC Ola
Sekretær: LB7SH Jan
Kasserer LA5LX Runar
Styremedlem LA2IMA Bjørn Ingar
Vara I LB9KE Snorre
Vara II LA6LCA Leif