LA1T Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 avholdes
onsdag 6. mars 2019 kl 19:00 på Furubo

Innkalling ble sendt medlemmene på kjente epostadresser fra nytt@la1t.no 20. februar 2019.

Det minnes om at stemmerett til generalforsamlingen forutsetter at medlemskontingent for 2018 er betalt.

Kassereren informerer: «… Har du ikke betalt ennå så bruk Vipps til 90765252 i dag. Eventuelt kan også betale til LA1Ts konto 2420.22.09897 og medbringe dokumentasjon for betalingen på møtet …».

Øvelse nødnett på Furubo

Melding om øvelse – nødnett – onsdag 11. april 2018 fra kl 18:30

LA1T deltar i øvelsen fra QTH Furubo

For å trene operativ bruk av nødnett utstyr, prosedyrer og praktisk oppsett av nødnett utstyr skal det gjennomføres en 2-delt øvelse i alle grupper av NRRL sambandstjenesten og brukere av nødnettutstyr. Del 1 skal gjennomføres i forkant av øvelsen internt i sambandsgruppen. Del 2 skal foregå på øvelsesdag under innsjekk. Erfaringer og tilbakemeldinger etter øvelse kan sendes LB1PG.

Meldingen om øvelse kan lastes ned her (PDF):