Alternativ Torsdag

Vi har god deltagelse på radioaktivitetene vi har på 10m og 80m/60m, og vi har også en stor medlemsmasse med mange og spennende interesser over et vidt spekter. Det er ofte noen som har lyst til å prøve noe nytt, og radio er jo en av de tingene som er litt kjedelig å teste alene. Vi forsøker drar i gang en ny ukentlig aktivitet; Alternativ Torsdag!

Formål

Formålet med aktiviteten er å samle flest mulig på samme tid/frekvens for å teste frekvenser, modulasjoner og annet som vi ikke bruker til vanlig (heretter omtalt som tema). Det er åpent for forslag om hva vi tester, og Bård LB5JJ samler inn forslag, forsøker å luke ut det som blir så smalt at det bare blir en eller to deltagere og publiserer informasjon uke for uke. Vi trenger ikke bytte tema hver uke, og det er heller ingen grunn til at vi ikke kan komme tilbake til et tema og gjøre det igjen dersom det er interesse for det.

Når

Aktiviteten kjøres på torsdager fra 20:00 og vi annonserer nytt tema på la1t.no, Facebook, og på 10m-ringen tidligere i uken.

Format

Vi begynner aktiviteten med check-in på 144.325 USB – primært med vertikal polarisasjon. I forbindelse med check-in ønsker vi i første pass kun kallesignal, navn og QTH. I runde to deles det ut signalrapporter og supplerende informasjon om arbeidsforhold slik som rig, effekt, antenna mm. Vi kjører deretter en eller flere runder der vi tester ukens tema. Aktiviteten kan uten problem kjøres fra hjemme-QTH for de som ønsker det.

Mål

  • Få praktisk erfaring med frekvenser / modulasjonsformer / mm vi ikke bruker til daglig, og med hvordan disse kan brukes til lokal kommunikasjon i tilfeller der vi ikke kan støtte oss på repeatere / linker.
  • Trene på å bruke eget utstyr på alternative frekvenser / modulasjonsformer / mm.
  • Lære av hverandre, og opparbeide kunnskap og erfaring vi kan dele videre.

NAC

Vi forholder oss til NAC kalenderen, og unngår å bruke frekvenser / modulasjonsformer som forstyrrer eller konkurrer med aktivitetene på denne. Per i dag vil dette si at vi holder oss unna 6m 2. torsdag i måneden og 4m 3. torsdag i måneden.