Møter

Det er besluttet å avlyse medlemsmøtene på Furubo PGA Covid-19.

Det er fortsatt mulig å benytte klubbstasjonen på Furubo. Husk de vanlige smittevernreglene.

Det er satt ut håndsprit.

Styret i Tønsberggruppen av NRRL – LA1T

Coronavirus

Styret har bestemt å avlyse medlemsmøtene på Furubo inntil videre PGA risiko for Corona smitte.

Dette ut ifra klare anbefalinger og beskjed fra sentrale helsemyndigheter og ifra NRRL sentralt som anbefaler å avlyse medlemsmøter inntil videre.

Styret i Tønsberg gruppen av NRRL – LA1T

LA1T Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 avholdes
onsdag 4. mars 2020 kl 19:00 på Furubo

Innkalling ble sendt medlemmene på kjente epostadresser fra nytt@la1t.no 16. februar 2020.

Det minnes om at stemmerett til generalforsamlingen forutsetter at medlemskontingent for 2019 er betalt.

Kassereren informerer: «… Har du ikke betalt ennå så kan du betale til LA1Ts konto 2420.22.09897 og medbringe dokumentasjon for betalingen på møtet …».