Tønsberggruppen av NRRL – LA1T, Innkalling til Generalforsamling 2021

Til medlemmene.

 

Årets Generalforsamling gjennomføres digitalt på www.digitalearsmoter.no av flere omtalt som «OBOS-løsningen».

Generalforsamlingen gjennomføres fra Onsdag 7. april 2021 kl 19:00 til torsdag 15. april 2021 kl 19:00. Invitasjon blir sendt på SMS på det tidspunkt Generalforsamlingen åpner, til de medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2020, og der vi har rett mobiltelefonnummer. Er du usikker på dette, send omgående mail/ sms til sekretæren så retter vi opp.

Mail er sendt alle medlemmer i dag 23.03.2021.

Styret i Tønsberggruppen av NRRL – LA1T

 

 

Møter

Det er besluttet å avlyse medlemsmøtene på Furubo PGA Covid-19.

Det er fortsatt mulig å benytte klubbstasjonen på Furubo. Husk de vanlige smittevernreglene.

Det er satt ut håndsprit.

Styret i Tønsberggruppen av NRRL – LA1T

Coronavirus

Styret har bestemt å avlyse medlemsmøtene på Furubo inntil videre PGA risiko for Corona smitte.

Dette ut ifra klare anbefalinger og beskjed fra sentrale helsemyndigheter og ifra NRRL sentralt som anbefaler å avlyse medlemsmøter inntil videre.

Styret i Tønsberg gruppen av NRRL – LA1T

LA1T Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020 avholdes
onsdag 4. mars 2020 kl 19:00 på Furubo

Innkalling ble sendt medlemmene på kjente epostadresser fra nytt@la1t.no 16. februar 2020.

Det minnes om at stemmerett til generalforsamlingen forutsetter at medlemskontingent for 2019 er betalt.

Kassereren informerer: «… Har du ikke betalt ennå så kan du betale til LA1Ts konto 2420.22.09897 og medbringe dokumentasjon for betalingen på møtet …».