Radiokjøring i felt

INVITASJON TIL MÅNEDLIG AKTIVITET    

Innledning

Med bakgrunn i vellykket «NVIS Fieldday» som ble gjennomført i 2021, er det besluttet å videreføre denne aktiviteten med noen få endringer.

Opplegg

  • Den siste søndag hver måned gjennom 2023.
  • Før kl. 1100: uformell del – oppvarming på 80m. Stasjoner som ikke er del av det formelle opplegget kan også delta i oppvarmingen.
  • 1100: Innsjekk for portable og mobile stasjoner på 80m ved hovedstasjon (LA1T). Når alle som ønsker det har sjekket inn, flytter vi til 60m for ny innsjekk/test.
  • Nytt for 2023 er at vi vil gjøre innsjekk på 145.325 MHz FM som avsluttende del av testen. Etter dette fortsetter ikke aktiviteten på 80m som offisiell del av programmet, men det vil være opp til hver enkelt å fortsette. 

Primærfrekvens 80m: 3687 kHz LSB. Alternative frekvenser 80m: 3684 og 3690 kHz.
Primærfrekvens 60m: 5387 kHz USB.
Alternative frekvenser 60m: 5384 og 5390 kHz.
Primærfrekvens 2m: 145.325 MHz FM. Alternative frekvenser er «Fylkesnett»:  LA3XRR/LA3SRR/LA3GRR/LA5ER  

Måloppnåelse

  • Komme seg ut av shacken og operere portabelt eller mobilt.
  • Trene på å forberede seg og rigge til for mobil og portabel operasjon gjennom hele året, uansett vær- og føreforhold.
  • Øke forståelse og innsikt for hvordan 80m og 60m kan benyttes til nærsamband innenfor 50-60 km radius, samt praktisk bruk av 2m simplex og i tillegg «Fylkesnett».
  • Optimalisere eget oppsett for minimum riggetid og maksimum ytelse.
  • Lære av egen og andres aktivitet og idéer.
  • Styrke kameratskap og samarbeid.

Generelt

  • Repeatere i «Fylkesnettet» i Vestfold og Telemark benyttes som reservesamband. Se la1t.no/repeatere for oppdatert informasjon. «Fylkesnettet» vil gjennom 2022 gjennomgå utvidelse av antall repeatere.
  • Siste nytt publiseres inntil videre på LA1T facebook-gruppe.
  • Kombinèr gjerne aktiviteten med APRS for å identifisere deg geografisk.
  • Sosial samling ved hovedstasjon på ettermiddagen vår og høst dersom smittesituasjonen tillater det. Nærmere informasjon om dette vil komme.