Hva skjer?

LA1T har faste gruppemøter på Furubo 1. og 3. onsdag hver måned. Møteprogrammet varierer mellom temamøter med aktuelle emner til såkalt «drop-in» som er mer uformelt. Se kalenderen vår for mer informasjon: