Alternativ Torsdag: 25. mai

Vi begynner aktiviteten med check-in på 144.325 USB – primært med vertikal polarisasjon. I forbindelse med check-in ønsker vi i første pass kun kallesignal, navn og QTH. I runde to deles det ut signalrapporter og supplerende informasjon om arbeidsforhold slik som rig, effekt, antenna mm. Vi flytter oss deretter til 432.325 USB og kjører ny runde med innsjekk og så en runde med signalrapporter. Håper så mange som mulig har lyst og mulighet til å delta!