Alternativ Torsdag 1. juni: 2m SSB, check-in på APRS

Torsdag førstkommende kjører vi 2m på SSB, men med check-in på APRS. De som ønsker å sjekke inn gjør dette ved å sende en melding til LA1T-6 i perioden fra 19:00 til 20:00. Ringleder noterer ned innsjekkede kallesignal, og kaller så opp hvert enkelt av disse på 144.325 USB fra klokken 20:00. For de som ikke har mulighet til å sjekke inn på APRS åpner vi for check-in på SSB etter første runde. De som ikke har mulighet for å delta på SSB oppfordres likevel til å sjekke inn på APRS, men da helst med kommentarer «inn og ut».

Format og innhold i check-in meldingen er ikke viktig, men om du har tålmodighet kan du gjerne ta med litt detaljer om utstyret du bruker for å sende meldingen. Det viktige er at den sendes fra ditt kallesignal, og til LA1T-6. Ringleder vil etter beste evne forsøke å kvittere for check-ins.

Også gøy om flest mulig lar radioen sende beacons med posisjon (og eventuelt annet, for de som har det konfigurer) før og under aktiviteten. Aktiviteten kan med fordel utføres både /P, /M eller til og med /MM, men det er selvsakt ingen forutsetning.

Håper så mange som mulig har lyst og mulig til å delta!