Alternativ Torsdag 13. april: Fusion (C4FM)

Torsdag 13. april tester vi Fusion (C4FM) simplex på «Alternativ Torsdag«. Vi kjører som vanlig først innsjekk på 144.325 USB. Etter en runde med innsjekk og rapporter er det QSY til 145.375 C4FM for ny innsjekk og signalrapporter. Å kjøre C4FM skal være så enkelt som å sette rett frekvens å så endre mode til C4FM. Det skal være tilstrekkelig for å kunne delta i aktiviteten. I tillegg gir denne modusen mulighet for mer funksjonalitet en vanlig FM, så de som ønsker å være med å teste dette kan konfigurere radioen med rett kallesignal (og posisjon for de som ikke har GPS i radioen som oppdaterer dette automatisk). Har fått hjelp fra LB3GE Morten, som har sammenstilt følgende introduksjon til en del av konseptene i C4FM.

DN eller WD mode

 • C4FM med DN mode gir mulighet til digitalt beacon samtidig med PTT (halv båndbrede med audio og halv med digitalt beacon.
 • C4FM med WD mode gir mulighet til kun for PTT i full båndbredde, tilsvarende audio i WFM eller bedre. Digitalt beacon sendes ikke.

Digitalt Beacon

 • Legg til kallesignal under menyen, denne blir sendt som første del av digitalt beacon ved enhver PTT i DN mode. I RX vil det automatisk bli mottatt og vist samme kallesignal samtidig med audio.
 • Legg til GRID koordinator i menyen eller aktiver GPS input i din radio, denne blir sendt som andre del av digitalt beacon ved enhver PTT i DN mode. I RX vil det automatisk bli mottatt og kallesignal + avstand mellom radioene vises samtidig med audio.

Enkel QSO

 • Endre mode fra FM til C4FM på gitt frekvens, velg DN båndbredde (ikke aktivert digitalt beacon), Press PTT med C4FM uten Digitalt Beacon innhold. I RX er kun audio.

eller

 • Endre mode fra FM til C4FM på gitt frekvens, velg WD båndbredde , Press PTT da med C4FM uten Digitalt Beacon. I RX kun audio i full båndbredde.

QSO med digitalt beacon

 • DN mode må velges!
 • Legg inn kallesignal i meny eventuelt også posisjon, fast eller med GPS. Press PTT (forsatt med DN) og du TX med C4FM med kallesignal i digital beacon. I RX vises kallesignal + avstand mellom radioene.

Group Mode (GM)

Meningen med GM er å sende digital beacon på en gitt frekvens for å vise at du er QRV. Andre som bruker samme GM-ID som deg og har aktiver GM på samme frekvens vil motta og vise kallesignal og avstand for alle beacon mottatt. Presenteres i en liste. Bruk Id – 0, denne er default 0 på Yaesu radio, det er ikke behov for å gjøre noe med den.

GM bruk

 • Gjør innstilling av radio som QSO med digitalt beacon.
 • Om det sendes beacon avgjøres av om du hadde åpen squelsh før du aktiverte C4FM og GM. Det sendes ikke beacons når squelsh er åpen.
 • Aktiver GM og observer lista.
 • QSO gjøres direkte i GM mode.