Logger fra 2m/6m SSB aktiviteten

Logger fra torsdagens aktivitet på 2m og 6m USB. Inkludert ringleder ble vi 18 stykker på 2m og 13 stykker på 6m. Tusen takk til alle som stiller opp og deltar! Kjempegøy når vi blir så mange og også såpass geografisk spredt. Jeg har videoopptak fra hele seansen, men kan ikke garantere jeg finner tid til å redigere den ned til noe som kan publiseres.

KallesignalNavn2m6m
LA7MHATord5/9+20
LA2IMABjørn Ingar5/9+205/3
LA1ILAJon5/9+30
LA4JNANils5/9+10
LA3QPAStig5/9+105/6
LA4VIARonny5/9+403/1
LA1JLASvein5/9+255/9+5
LA9CNAKjetil5/9+20
LA3ZEAGeir5/9+5
LB3GEMorten5/9+205/8
LB8FIThomas5/85/2
LB4PIAnders5/55/2
LB5OAKai Vidar5/9+20
LB1PJStefan5/9+20
LB7YHArvid5/9+305/9+5
LB1PIKnut5/65/1
LA4WNArnt5/9+205/3
LB0DHTor Johnny5/3
LB3EJEinar5/1

Vi tester 6m SSB – Alternativ torsdag 27. april

Torsdag 27. april tester vi 6m SSB på «Alternativ Torsdag». Vi kjører som vanlig først innsjekk på 144.325 USB. Etter en runde med innsjekk og rapporter er det QSY til 50.225 USB (primært vertikal polarisasjon) for ny innsjekk og signalrapporter. For de som ikke har antenna for 6m, så er det lett å lage. Alt du trenger er 10m RG58 og en PL259-plugg. Se for eksempel:

https://vk1nam.wordpress.com/2015/08/16/sota-6m-coaxial-dipole-antenna/

Denne er laget for å være resonant på rundt 52HMz, så om du lager en må den nok gjøres litt lenger. Uansett er det alltid en god ide å lage antenner litt ekstra lange og heller klippe ned mens du måler.

Eller for de som foretrekker Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=4h7UGNbWmsY

Håper så mange som mulig finner veien og blir med!

Alternativ Torsdag 20. april: D-Star

Torsdag 20. april tester vi D-Star simplex på «Alternativ Torsdag». Vi kjører som vanlig først innsjekk på 144.325 USB. Etter en runde med innsjekk og rapporter er det QSY til 145.375 D-Star for ny innsjekk og signalrapporter. Da undertegnede ikke har spesielt god greie på D-Star blir anbefalingen å sjekke dokumentasjonen til egen radio for hvordan dette gjøres. Håper så mange som mulig har mulighet til å delta!

Alternativ Torsdag 13. april: Fusion (C4FM)

Torsdag 13. april tester vi Fusion (C4FM) simplex på «Alternativ Torsdag«. Vi kjører som vanlig først innsjekk på 144.325 USB. Etter en runde med innsjekk og rapporter er det QSY til 145.375 C4FM for ny innsjekk og signalrapporter. Å kjøre C4FM skal være så enkelt som å sette rett frekvens å så endre mode til C4FM. Det skal være tilstrekkelig for å kunne delta i aktiviteten. I tillegg gir denne modusen mulighet for mer funksjonalitet en vanlig FM, så de som ønsker å være med å teste dette kan konfigurere radioen med rett kallesignal (og posisjon for de som ikke har GPS i radioen som oppdaterer dette automatisk). Har fått hjelp fra LB3GE Morten, som har sammenstilt følgende introduksjon til en del av konseptene i C4FM.

DN eller WD mode

 • C4FM med DN mode gir mulighet til digitalt beacon samtidig med PTT (halv båndbrede med audio og halv med digitalt beacon.
 • C4FM med WD mode gir mulighet til kun for PTT i full båndbredde, tilsvarende audio i WFM eller bedre. Digitalt beacon sendes ikke.

Digitalt Beacon

 • Legg til kallesignal under menyen, denne blir sendt som første del av digitalt beacon ved enhver PTT i DN mode. I RX vil det automatisk bli mottatt og vist samme kallesignal samtidig med audio.
 • Legg til GRID koordinator i menyen eller aktiver GPS input i din radio, denne blir sendt som andre del av digitalt beacon ved enhver PTT i DN mode. I RX vil det automatisk bli mottatt og kallesignal + avstand mellom radioene vises samtidig med audio.

Enkel QSO

 • Endre mode fra FM til C4FM på gitt frekvens, velg DN båndbredde (ikke aktivert digitalt beacon), Press PTT med C4FM uten Digitalt Beacon innhold. I RX er kun audio.

eller

 • Endre mode fra FM til C4FM på gitt frekvens, velg WD båndbredde , Press PTT da med C4FM uten Digitalt Beacon. I RX kun audio i full båndbredde.

QSO med digitalt beacon

 • DN mode må velges!
 • Legg inn kallesignal i meny eventuelt også posisjon, fast eller med GPS. Press PTT (forsatt med DN) og du TX med C4FM med kallesignal i digital beacon. I RX vises kallesignal + avstand mellom radioene.

Group Mode (GM)

Meningen med GM er å sende digital beacon på en gitt frekvens for å vise at du er QRV. Andre som bruker samme GM-ID som deg og har aktiver GM på samme frekvens vil motta og vise kallesignal og avstand for alle beacon mottatt. Presenteres i en liste. Bruk Id – 0, denne er default 0 på Yaesu radio, det er ikke behov for å gjøre noe med den.

GM bruk

 • Gjør innstilling av radio som QSO med digitalt beacon.
 • Om det sendes beacon avgjøres av om du hadde åpen squelsh før du aktiverte C4FM og GM. Det sendes ikke beacons når squelsh er åpen.
 • Aktiver GM og observer lista.
 • QSO gjøres direkte i GM mode.

Generalforsamling 2023

Velkommen til Generalforsamling 2023.
Dag: Onsdag 15. mars 2023
Tid: kl 19.00
Sted: Speiderhuset Furubo på Torød, Nøtterøy

Samarbeidsavtale med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Ref.:
https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/nyheter/2021/02/samarbeidsavtale-med-nrrl-pa-plass/

«…
Statsforvaltaren har inngått avtale om samarbeid med Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) i Vestfold og Telemark om bistand i fall det vert trong for beredskapssamband under kriser og katastrofar i fylket.

Avtalen førebur eit samarbeid kor NRRL kan setja opp eige uavhengig samband i fylket. Fleire kommunar har allereie eit samarbeid med NRRL, anten om sambandstenester eller utplassering av forsterkarar i utsette delar av fylket.

I 2020 øvde Statsforvaltaren sambandstenesta radioamatørane kan levere, og testa mellom anna ei løysing for dataoverføring via NRRL sin eigen digitale infrastruktur «WinLink». Øvinga var vellukka og samarbeidet er no nedfelt i ein avtale.

NRRL er radioamatørane sin organisasjon og er tilslutta Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Lokallaga, som dekker heile landet, kan stille med beredskapssamband og andre tenester i fall det vert brot i teleinfrastrukturen, eller dei kan bistå redningstenesta. Under kvikkleireskredet i Gjerdrum til dømes, bistod dei redningsleiinga med sporingsteknologi for innsatsmannskap.

Sjølv om me har god og stabil dekning av straum og ekom i fylket, handlar beredskap om å væra førebudd på at det uventa kan skje, seier fylkesberedskapssjef hjå Statsforvaltaren, Jan Helge Kaiser. Tid om anna opplever kommunane heilt eller delvis utfall av ekom, anten som fylgje av uvær eller andre hendingar. Sist veke mista til dømes eit større hytteområde i Fyresdal kontakten med omverda. Andre kommunar har opplevd liknande berre siste året. Klimaendringar vil gje meir vær, då må me ha alternative løysningar, avsluttar fylkesberedskapssjefen.
…».

Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021.
Det gamle navnet var Fylkesmannen.

 

Øvelse nødnett på Furubo

Melding om øvelse – nødnett – onsdag 11. april 2018 fra kl 18:30

LA1T deltar i øvelsen fra QTH Furubo

For å trene operativ bruk av nødnett utstyr, prosedyrer og praktisk oppsett av nødnett utstyr skal det gjennomføres en 2-delt øvelse i alle grupper av NRRL sambandstjenesten og brukere av nødnettutstyr. Del 1 skal gjennomføres i forkant av øvelsen internt i sambandsgruppen. Del 2 skal foregå på øvelsesdag under innsjekk. Erfaringer og tilbakemeldinger etter øvelse kan sendes LB1PG.

DMR-temamøte onsdag 19. april kl. 1900

Det blir DMR som tema for onsdagens møte på Furubo. Det vil dreie seg om en innføring i radioprogrammering, introduksjon til Brandmeister samt DMR generelt.

Det er ikke satt av tid til programmering av radioer under selve møtet, men etter møtet vil det kunne være muligheter hvis tiden tillater det.

Enkel bevertning.

73 de Tord, LA7MHA

16 nye radioamatører

Tønsberggruppen av NRRL har i vinter avholdt kurs. Det meldte seg 20 deltakere, og kurset var ment som støtte til et selvstudie og bruk av det nettbaserte tilbudet, radiokurs.kursbase.net, og læreboka fra NRRL. Det var lagt opp til 6 forelesningskvelder, hver på 3 klokketimer. Vi gikk også ut med tilbud om «regnehjelp», noen slike samlinger ble gjennomført, men med svært varierende oppmøte. To av gruppens medlemmer gjorde en ekstra innsats mot enkelte, enten via hyppig nettkontakt eller som en-til-en undervisning. Vi hadde gjentatte oppfordringer til kandidatene om å bruke det nettbaserte opplegget, og hadde en tett oppfølging på at dette ble brukt. Dette anså vi som svært viktig, særlig mot slutten av kurset.

Siste gang før eksamen ble det avholdt en tentamen som ble rettet og gjennomgått samme kveld.

Eksamen ble avholdt mandag 13. mars, 17 kursdeltakerne og 3 privatister møtte. Tilbakemeldingen fra NRRL sitt kontor var at 16 av 20 (14 kursdeltakere og 2 privatister) hadde bestått prøven! Dette ser vi på som et meget godt resultat og vi gratulerer og ønsker dem velkomne på lufta!

Med forbehold om at Nkom etterkommer NRRL sitt forslag til kallesignaler, så er listen med de nye amatørene følgende:

Bård Henriksen LB7BH,
Simon Aaker LB7LH,
Arne S. Christensen LB7MH,
Tom Roger Lurdalen LB7NH,
Espen Olsrød LB7OH,
Børge Myran LB7PH,
Dag Henning Fjeld LB7QH,
Jan Holteng LB7SH,
Helge Buen LB7TH,
Glenn Holmen LB7UH,
Sverre Falang Zachariassen LB7VH,
Ingvild Engdal LB7WH,
Eivind Ellefsen LB7XH,
Arvid Gulbrandsrød LB7YH,
Fredrik Rist LB7ZH,
Håkon Aasland LA2DH (etter sin avdøde bestefar).